Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A kakasudvar.hu webáruház használata során, Kóta Viktória egyéni vállalkozó (a továbbiakban, Szolgáltató) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

1.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

2. Az adatkezelő adatai

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Név: Kóta Viktória egyéni vállalkozó
Székhely: 1035 Budapest, Veder u. 2. 4/10.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Szegedi út 9/b
Adószám: 67754830-1-41
Telefonszám: +36-30-481-4858
E-mail: info@kakasudvar.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Kóta Viktória
Telefonszám: +36-30-481-4858

2.2 Adatok tárolásának a helye

Az adatokat a BlazeArts Kft., (6090 Kunszentmiklós, Damjanich János u. 36,  admin@forpsi.hu ) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.  

3. A kezelt adatok köre

A Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók és regisztráció nélküli Vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

3.1. A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • Felhasználónév
 • E-mail cím

3.2. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: 

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Szállítási cím adatok (Ország, Utca, házszám, Város, Irányítószám)
 • Számlázási adatok ( Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév (nem kötelező), Adószám, Ország, Utca, házszám, Város, Irányítószám)

3.3 Technikai adatok

Technikai adatok automatikusan képződnek a Vásárló által használt számítógéppel,  böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan. Ilyen technikai adatok lehetnek például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

3.4 Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon (név, e-mail cím) kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

3.5. Vélemények

Vélemény megadásakor begyűjtésre kerül a név és e-mail cím. Az értékelés elfogadása után, nyilvánosan csak a megadott név, a vélemény szövege és pontszáma jelenik meg az oldalon. 

3.6 Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Amennyiben a Vásárló saját fényképet küld a termék elkészítéséhez, a Szolgáltató az eredeti képet nem továbbítja harmadik fél részére, csak az elkészült termékről készült fényképet/grafikát használja fel (lásd 4. pont).

3.7 Kapcsolatfelvételi űrlapok

Kapcsolatfelvételi űrlapot a “Kapcsolat” menüpontban talál.
A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Kapcsolatfelvételi űrlapon bekért adatok:

 • Név
 • E-mail cím

3.8. Eseményeken készült fényképek

Az Eseményről kép- és hangfelvétel készül, melyet a Szolgáltató marketing célokra használhat. Amennyiben a Vásárló nem járul hozzá, hogy a róla készült felvételeket a Szolgáltató felhasználja, úgy az Esemény helyszínén, valamint írásban is jelezze a Szolgáltatónak az info@kakasudvar.hu e-mail címen.

4. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A Vásárló regisztrációnál, valamint a regisztráció nélküli megrendelésnél hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, valamint az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Vásárló által használt számítógéppel,  böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos automatikusan képződött technikai adatok kezeléséhez. Ilyen technikai adatok lehetnek például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A Honlapon megrendelt és legyártott termékek fényképeit/grafikáit marketing célokra (web, közösségi oldalak, hírlevél, egyebek…) felhasználhatja a Szolgáltató, ahhoz a Vásárlótól külön engedélyre nincs szükség.

5. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokhoz hozzáférők köre:

5.1. A Szolgáltató

Kóta Viktória egyéni vállalkozó (adatok a 2. pontban)

5.2. Csapatunk tagjai

Akik hozzáférnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokhoz (3.2.), hogy segítsenek a rendelések teljesítésében, a visszatérítések feldolgozásában és ügyfélszolgálati segítséget nyújtsanak.

5.3. A bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító: Barion Payment Zrt.

A Szolgáltató neve: Barion Payment Zrt.
A Szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-048552 (nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által)
A Szolgáltató adószáma: 25353192-2-43
A Szolgáltató internetes elérhetősége: www.barion.com
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: adatvedelem@barion.com
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 1 464 70 99

A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatos adatokat a Barion Payment Zrt. részére átadja, annak érdekében, hogy a fizetést és az arra vonatkozó tájékoztatást teljesíteni tudják.

A Barion Payment Zrt.-nek átadott adatok köre:

 • A vásárlással kapcsolatos adatok (pl. vásárlás összege, részletes kosártartalom)

Azok az adatok, amiket közvetlenül a Vásárló ad meg a Barion Payment Zrt.-nek.

Ezekhez az adatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá, nem tárolja azokat. A Barion Payment Zrt. nyilatkozik a saját adatvédelmi szabályairól, melyt a következő linkeken olvashat el: Barion Payment Zrt.

 • Az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (pl. e-mail)
 • Bankkártyás fizetés, feltöltés során megadott bankkártya adatok (pl. kártyabirtokos neve, bankkártya száma, lejárat)
 • Technikai adatok (pl. IP cím)
 • Tranzakciós adatok (pl. fizetési tranzakciók azonosítói, dátuma, tartalma)

5.4. A Futárszolgálat

5.4.1 FoxPost Zrt.

A Szolgáltató neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca.9
A Szolgáltató levelezési címe (egyben fióktelep): 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 10-10-020309 (nyilvántartva az Egri Törvényszék Cégbírósága által)
A Szolgáltató adószáma: 25034644-2-10.
A Szolgáltató internetes elérhetősége: www.foxpost.hu
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@foxpost.hu
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-999-0369

5.4.2. Magyar Posta Zrt.

A Szolgáltató neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
A Szolgáltató postacím: Budapest 1540
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042463 (nyilvántartva a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által)
A Szolgáltató adóigazgatási száma: 10901232-2-44
A Szolgáltató internetes elérhetősége: http://www.posta.hu
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1-767-8200

A Szolgáltató a szállítással kapcsolatos adatokat a futárszolgálat vagy a Magyar Posta részére átadja, melynek célja, hogy a Vásárlóhoz eljusson a megrendelt termék. A Vásárló ehhez a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul. A futárszolgálat és a Magyar Posta szintén nyilatkozik a saját adatvédelmi szabályairól, melyt az alábbi linkeken olvashat el.

FoxPost
Magyar Posta

A futárszolgálatnak átadott adatok köre:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Szállítási cím adatok (Ország, Utca, házszám, Város, Megye, Irányítószám)
 • Telefonszám
 • E-mail cím

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vásárló a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Honlapra belépve a “Profilok/Fiókom” menüponton belül a “Címek” és “Fiók adatok” oldalon megtekintheti vagy módosíthatja saját adatait.

6.1 Törléshez és helyesbítéshez való jog

A Vásárló Fiókjának törlését e-mailben kérheti az info@kakasudvar.hu e-mail címen.

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését a Szolgáltatónál e-mailben kezdeményezheti az info@kakasudvar.hu e-mail címen.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

6.2 Hozzáféréshez való jog

A Vásárló jogosult személyes adatainak kezeléséről, felhasználásáról információt kérni az info@kakasudvar.hu e-mail címen.

6.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni

6.4 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.5 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.7 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.8 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7. Adatok védelme

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
  teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
  valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
  kapcsolatos eszközök.

8.  Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

9. Felelősség

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Szolgáltató a Vásárlók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé-vagy közzétett, vagy küldött információkért mindennemű felelősséget kizárja. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Vásárló valamely harmadik személy jogait vagy jogszabályt sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakat megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, a Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése és jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

10. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Módosítás

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására.

12. Sütik használata

Az oldalon használt sütikről a következő linken tájékozódhat: Sütik használata

 

Letölthető dokumentumok:

Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv minta:

KakasUdvar Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv minta